Actualité
17/10/14 – 

Information sur la détection du pesticide "métazachlore-ESA" dans beaucoup d'aquifères exploités pour la production d’eau potable / Informatiounen zur Kontaminierung mit dem Metaboliten „Metazachlor ESA“ in dem für Trinkwasser genutzten luxemburgischen Grundwasser: Avis eau potable "métazachlore"(D-F)


11/10/14 – 
Coole Samschdeg  - Muergen an der Bicherthéik : Lies mir eng Geschicht wgl. / all Samschdeg vun 09.30-11.30 Auer fir Kanner bis 10 Joer. plus d'info (lien externe)

30/09/14 – 

D'LNVL Sektiun Kanton Réimech organiséiert eng Bestellaktioun vun Hecken a Beem. Fir weider Infos, respektiv fir Aer Bestellung :  Bestellaktioun 2014


22/07/14 – 

09/07/14 – 

Nouveau livre

Neues Buchmacommune.lu

Atomkraaft-Nee merci !

Bicherthéik Gemeng Schengen

Ecole des Parents Janusz Korczek

Energie spueren

Office National du Tourisme

Office Régional du Tourisme

© Administration Communale de Remich